รั้ว

รั้ว SCI ถูกกว่า อย่างไร?

ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงาน สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้เวลาในทำงานน้อยกว่าการหล่อหน้างาน โรงงาน และผนังของรั้วเรียบโดยไม่ต้องเสียเวลาฉาบ มีทีมงานติดตั้งที่เชี่ยวชาญมากว่า 20 ปี จึงทำให้รั้ว 100 เมตรนั้น ใช้เวลาเพียง 7 วัน [ดูเพิ่มเติม]