เขื่อน SCI


เขื่อน / กำแพงกันดิน

SCI รับเหมาก่อสร้างและผลิต ชิ้นส่วน  รั้ว เขื่อนสำเร็จรูปด้วยคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง
แข็งแรงมาตรฐานเดียวกันทุกแผ่น