เกี่ยวกับเรา

SCI… เต็มใจและพร้อมให้บริการด้านรั้วและเขื่อนสำเร็จรูป โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี และมีรูปแบบรั้วให้เลือกตามความเหมาะสมตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้

คอนเซ็ปต์ ถูก แข็งแรง รวดเร็ว รื้อถอนได้ไม่เสียของ ให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รั้ว เขื่อนที่มีคุณภาพ ทั้งวัสดุและกระบวนการผลิตด้วยคอนกรีตอัดแรง ตลอดจนทีมงานติดตั้งที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

บริษัท สามพรานคอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด (SCI) ดำเนินธุรกิจ ประเภทรับเหมาก่อสร้าง และผลิต ชิ้นส่วน ที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่นแผ่นพื้น เสาเข็ม รั้วและเขื่อนสำเร็จรูป มากว่า 20 ปี ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2540 ในปัจจุบันบริษัทได้ คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รั้ว
และเขื่อนสำเร็จรูป ให้มีความแข็งแรง มีคุณภาพ และแปลกใหม่ตลอดเวลา

Mission

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินงาน มุ่งพัฒนาทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า